optionen handel.

Vélemények feldolgozása, 2017 - feleletválasztás 3.

Létrehozva 2017. november 24. (péntek) Írta: Iszák Tibor

 

Kedves Kolléga!

 

A kiküldött, és kitöltve visszaérkezett kérdőívek feleleteinek összegzésének prezentálásával végleg lezárom ezt a sorozatot. A feleletválasztások adatait, a diagramokat ugyan mind ismeri, de ezúttal minden kommentár nélkül, egyben kívánom prezentálni Önnek. Egységben, külső elemzés nélkül is érdemes rájuk tekinteni, és kizárólag saját attitűddel feldolgozni.

Az elkövetkező egyharmad évben mesterpedagógus társainknak, intézményvezető és beosztott pedagógus kollégáinak indítunk egy sorozatot, amely a pedagógus minősítés és a tanfelügyeleti eljárás valóságát kívánja „képekben” bemutatni. Láttatni akarjuk mindezt azok szemével, akik átélték, megélték és magukban feldolgozták, legyen minősített vagy minősítő, tanfelügyelő vagy felügyelt. Indításként felkértünk három minősítő, tanfelügyelő kollégát, hogy írja meg a saját történetét, villantson fel egy-egy közérdeklődésre számot tartó esetet. Az indulás után azonban mindenképpen szeretnénk bemutatni azt, hogy – bármely oldalról – hogyan élte meg az eljárást, esetleg annak előzetes szakaszát akár a szakértő, akár a pedagógus. Milyen izgalmas lenne, ha ugyanannak az  eseménynek mindkét szereplője megosztaná velünk tapasztalatát a saját szemszögéből! Lehet az írás tárgyilagos, érzelmekkel áthatott vagy humoros, de mindenképpen tanulságos legyen. Tanulságos az eljárás szereplőinek és szervezőinek.

Kérem, hogy történetét az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldje.

A beérkezett anyagokat szükség esetén szerkesztjük, de a megjelentettek esetében a tartalom lényegén semmiképpen nem változtatunk. Amire kiemelten ügyelünk: nem legyen beazonosítható egyetlen személy és helyszín sem. Előre köszönöm megtisztelő bizalmát, és azt, hogy részt vállal a honlap tartalmának gazdagításában.

Végül következzen a kérdőív alapján összeállt produktum!

 

Koncentráljon-e valamelyik közneveléshez kötődő csoportra kiemelten a Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyeteme? (több válasz volt megjelölhető)”                                                                    

                                                                             

1.    igen, fordítson kiemelt figyelmet a mesterpedagógusokra - 163

2.    igen, fordítson kiemelt figyelmet az intézményvezetőkre  - 68

3.    igen, fordítson kiemelt figyelmet a beosztott pedagógusokra  - 36

4.    igen, fordítson kiemelt figyelmet a nevelő-és oktató munkát segítőkre - 14

5.    igen, fordítson kiemelt figyelmet a köznevelésben működő szakmai érdekcsoportokra - 20

6.    igen, fordítson kiemelt figyelmet a fenntartókra  - 25

7.    nem, keressen egészséges egyensúlyt a közneveléshez kötődő csoportok vonatkozásában - 124

                                                                                                                                                                                                       

 

Jelenjenek-e meg legalább témaszigeti program szintjén egyes köznevelési alapfeladatok a Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyetemén? (több válasz volt megjelölhető)”                 

                                                                             

1.    igen, óvodai feladatellátással kapcsolatos témasziget szervezését kérem 80

2.    igen, általános iskolai feladatellátással kapcsolatos témasziget szervezését kérem 123

3.    igen, gimnáziumi feladatellátással kapcsolatos témasziget szervezését kérem  59

4.    igen, szakképzési feladatellátással kapcsolatos témasziget szervezését kérem  64

5.    igen, művészeti iskolai feladatellátással kapcsolatos témasziget szervezését kérem  38

6.    igen, SNI gyermekek feladatellátásával kapcsolatos témasziget szervezését kérem  87

7.    ne jelenjen meg külön egyetlen feladattípus sem  47

 

 

Milyen arányban jelenjenek meg a Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyetemének szakmai programjában az előadások és a témaszigetek? (több válasz volt megjelölhető)”                                                                                                                                                                           

1.    az ismeretközlő előadások dominanciáját támogatom 44

2.    a közös problémamegoldó, tapasztalatcserét nyújtó témaszigetek túlsúlyát várom  67

3.    ismeretátadó és vitát generáló témaszigetek kiemelt szerepét javaslom  69

4.    a köznevelés kiemelt szakpolitikusaival és fenntartóival való közvetlen konzultációt biztosító témaszigetek kiemelt szerepét javaslom  90

5.    maradjon meg az utóbbi kettő évben tapasztalt egyensúly az előadások és a témaszigetek között  155

 

 

Milyen legyen a szakpolitikai irányítás, az állami intézményfenntartás és a mindennapi nevelés-oktatás gyakorlati megvalósítói és szakmai támogatói képviselői szerepének súlya?”                                                                                                      

                                                                             

1.    az elmúlt éveknek megfelelően az irányítás domináljon az előadásokban, és szerepeljen a témaszigetek mintegy 30-50 %-ban  92

2. kapjon az irányítás nagyobb szerepet a témaszigeteken is  13

3. az előadásokban jelenjenek meg nagyobb arányban a pedagógiai-szakmai témák  26

4. a témaszigeteken dominánsan pedagógiai-szakmai témák szerepeljenek  29

5. az előadásokon és a témaszigeteken egyaránt növekedjen a pedagógiai-szakmai témák súlya 127

 

 

A Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyetemén a szakmai tartalmú témaszigetek vezetésében milyen pozíciókat betöltők érvényesüljenek? (több válasz volt megjelölhető)”                     

                                                                             

1. köznevelési szakértők  197

2. oktatáskutatók  127

3. pedagógiai-szakmai szolgáltatók munkatársai   56

4. intézményvezetők és beosztott pedagógusok  104

5. uniós projektek szakmai vezetői, szakértői   107

6. társtudományok (pl. pszichológia, kommunikáció) szakemberei  139

 

 

Mely témák feldolgozására kerüljön sor mindenképpen a témaszigeteken? (több válasz volt megjelölhető)”                                                                                                                             

                                                                             

1. mesterpedagógusi szerep – minősítés, tanfelügyelet  220

2. mesterpedagógusi szerep – szaktanácsadás  94

3. mesterpedagógusi szerep – kutatótanár   38

4. fenntartói szerepvállalás   68

5. NAT  127

6. változó intézményvezetői szerep  130

7. általános iskola évfolyamainak száma 71

8. a tanév rendje – őszi, tavaszi és nyári szünetek hossza 44

9. gyakorlati pszichológia 135

10. kommunikáció  115

11. szituációs gyakorlatok   72

12. filmfeldolgozás – a pedagógusi szerep elemzése  70

13. hálózatkutatás  49

 

 

Melyik témaszigetek szerepeljenek többször a Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyetemének programján? (maximum 3 megjelölése volt lehetséges)”                                                       

                                                                             

1.    mesterpedagógusi szerep – minősítés, tanfelügyelet 207

2.    mesterpedagógusi szerep – szaktanácsadás   65

3.    mesterpedagógusi szerep – kutatótanár    23

4.    fenntartói szerepvállalás   49

5.   NAT  98

6.    változó intézményvezetői szerep  100

7.    általános iskola évfolyamainak száma  42

8.    a tanév rendje – őszi, tavaszi és nyári szünetek hossza  26

9.    gyakorlati pszichológia  119

10.kommunikáció 99

11. szituációs gyakorlatok 57

12. hálózatkutatás  30

 

 

Hány napos legyen a Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyeteme?”                   

                              

1. 3 napos  98

2. 4 napos 10

3. választható 0 + 3 napos  172

4. mindegy  8

 

 

Melyik napon fejeződjön be a Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyetemének programja?

                                                                             

1. szombaton  148

2. vasárnap  31

3. jobb lenne már pénteken  27

4. mindegy  81

 

 

Mikor kerüljön megrendezésre a Mesterpedagógusok IV. Sonkádi Szabadegyeteme?”                            

                                              

1. 2018. június 27. és július 1. közötti napokon  97

2. 2018. július 4-8 közötti napokon  132

3. bármelyik időpont megfelel    50

4. egyik időpont sem megfelelő  8              

 

    

  

Községünk, közösségünk várja, visszavárja Önt.

  

Sonkád, 2017. november 24.

 

Üdvözlettel:

Iszák Tibor

 

polgármester

 

 

Saturday the 25th. Sonkádi szabadegyetem. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.